Committee

Chairman

Stephen Murphy
Block O'Toole & Murphy

Committee

Jeffrey Block
Block O'Toole and Murphy

Joseph Donahue

Daniel O'Toole
Block O'Toole & Murphy

David Scher
Block O'Toole & Murphy

Julie Scher